Przedszkole Samorządowe nr 29

Informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo Rodzice

W związku z istniejącą w kraju sytuacją pandemiczną , w tym roku nie odbędzie się zebranie organizacyjne z Rodzicami. W późniejszym terminie odbędą się zebrania z  nauczycielami w poszczególnych grupach, o których zostaną Państwo powiadomieni. Wszelkie informacje  dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021 przekazujemy Państwu poniżej .

 

Informacja dla Rodziów dzieci uczęszczających do  Przedszkola Samorządowego

nr 29 w roku  szkolnym 2020-2021

 

  1. Czas pracy przedszkola 6:30-16:30.Czas pracy poszczególnych grup  uzależniony jest od czasu pracy nauczycielek, ale nie ma to wpływu na czas pobytu dziecka w przedszkolu Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w godzinach 6.30-8.30.

9:00 śniadanie

12:00 obiad

14:00 podwieczorek

  1. Dzienna stawka żywienia wynosi: 7 zł.
  2. Koszty miesięczne:

Opłat stała jest uzależniona od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Dziecko może przebywać bezpłatnie 6 godzin w przedszkolu. Każda dodatkowa godzina jest płatna 1 zł. Z kartą dużej rodziny opłata obniżona o 50%.  Dzieci 6 letnie korzystają z całodziennego pobytu bezpłatnie (opłata tylko za wyżywienie).

Odpłatność za przedszkole należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto bankowe z góry do 15 każdego miesiąca po otrzymaniu rachunku z placówki.

Proszę pamiętać o terminach płatności, do 15 każdego miesiąca, za nieterminowe  opłaty naliczane będą ustawowe odsetki.  Można ubiegać się o zwrot kosztów posiłków od MOPR, należy dostarczyć zaświadczenie do 05.09.

Robiąc przelew wpisujemy tytułem imię i nazwisko dziecka,  numer grupy  i dokładnie taką kwotę jaką mamy wystawioną na rachunku, rachunki będą Państwu przekazywane w odpowiednim terminie

Do 25-go dnia poprzedniego  miesiąca możemy zmienić godziny pobytu dziecka na cały miesiąc . Jeśli nie dostarczą Państwo deklaracji do 5- go września pozostają godziny pobytu dziecka, takie jak zostały podane w Karcie zapisu dziecka do przedszkola .  Zmiany można zgłosić telefonicznie do pani referent.

  1. Odpoczynek poobiedni w godzinach 12:45-14:30 dotyczy dzieci 2,5-3 letnich
  2. Dla wszystkich dzieci odbywają się zajęcia z języka angielskiego dwa razy w tygodniu -bezpłatnie.
  3. Religia dwa razy w tygodniu  dla dzieci 6 letnich ( dla zadeklarowanych)

 

Organizacja grup:

Grupa I KRASNOLUDKI – 6.30-16.30- nauczycielki: mgr Joanna Kalina mgr Mirosława Topór

Grupa II ZAJĄCZKI 7.30-15.30- nauczycielki: mgr Izabela Krzysiek mgr Irena Niziołek

Grupa III MOTYLKI– 8.00-14.00- nauczycielka: mgr Elżbieta Komenda

Grupa IV BIEDRONECZKI– 7.00-16.00, nauczycielki: mgr Justyna Gola  mgr Edyta Kozera

Grupa V TYGRYSKI– nauczycielki: mgr Marta Święcicka –Zapała

 

Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z treścią

 „Procedury bezpieczeństwa dla rodziców i dzieci w związku   z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju

w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach

obowiązująca od dnia 1 września 2020r.”

Współpracujemy z Miejskim Zespołem Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych ,Ligą Ochrony Przyrody, Strażą Pożarną , Biblioteka Miejską filia nr 4. W tym roku szkolnym, ze  względu na panującą sytuację na razie  nie będą organizowane w przedszkolu uroczystości okolicznościowe,  na które zapraszani będą Rodzice lub Dziadkowie, nie organizujemy również wyjść poza teren przedszkola i najbliższego otoczenia. Proszę na bieżąco śledzić naszą stronę internetową.. Informacje dotyczące poszczególnych grup będą umieszczane w odpowiednich zakładkach.

W pierwszym tygodniu września maluszki nie będą leżakować, natomiast od 07.09 już tak.. Każde dziecko ma swój leżak i swoją pościel, przechowywane w osobnych półkach.

Prośba do Rodziców dzieci najmłodszych, które po raz pierwszy przychodzą do przedszkola:

Proszę rozmawiać z dziećmi, tłumacząc im , dokąd idą i w jakim celu,  uświadomić, że  zostaną przez kilka godzin bez Rodziców. Na pewno zmniejszy to stres adaptacyjny i pozwoli łatwiej przejść przez pierwsze dni w przedszkolu.

Wszystkie dzieci proszę zaopatrzyć w odpowiednie obuwie na zmianę, chusteczki higieniczne, chusteczki wilgotne oraz ubranie na zmianę ( szczególnie dzieci najmłodsze), dla dzieci leżakujących – pidżama.

Należy być w kontakcie z nauczycielem, zgłaszać swoje uwagi dotyczące dziecka, abyśmy mogli ujednolicić  oddziaływania wychowawcze. Proszę Jeśli coś państwa zaniepokoi to również zgłaszać  do przedszkola. Apeluję o dostępność Państwa pod podanymi numerami telefonów i odbieranie telefonów z przedszkola !!!

Wszelkie pojawiające się  informacje dla Rodziców będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola,

telefon do przedszkola 413454040

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i rozwagi na nadchodzący nowy rok szkolny.

Z wyrazami szacunku

Personel przedszkola